Radio2Carea Home
               |
 
Women of HOPE

《生命急救》系列 ︱ Tagalog

Women of HOPE

Tagalog Women of HOPE 菲律賓語智慧的婦人

節目集數:

> >
Trachoma, Pagpapahid at Pagkakanulo (Easter 3)
Trachoma, Anointing and betrayal (Easter 3)
> >
Malusog na Pagtanda, Matagumpay na Pagdating
Healthy Aging, Triumphal Entry
> >
Ang natutunan ko mula sa aking Ina
What I learned from my mother
> >
Malarya, Inaanyayahan tayong lahat ng Diyos
Malaria, God invites all
> >
Pag-aalaga sa ating mga paa, Ang kadakilaan ng Mapagpakumbabang Paglilingkod
Foot Care, The Greatness of Humble Service
> >
Pagpapahinga at Panalangin
Relaxation and Prayer
> >
Bulutong Tubig, Pagmamahal sa Pera
Chicken Pox, Love of Money
> >
Pakikinig sa ating mga anak, Ang layunin ng isang ina
Listening to our children, A mother of purpose
> >
Pilay, Ang Pagbabagong buhay ni Naomi
Sprains, Naomi's conversion
> >
Kamag-anak na nasa Kulungan, Magtiwala sa Diyos sa panahon ng Kaguluhan
Relative in prison, Trust God in Trouble

節目回應

姓名:

聯絡電話/電郵:

相關節目集數:

回應:

    全部 客家話聖經 心靈進補 普通話聖經故事 生命急救 聖經故事 身心健康 靈修小品