Radio2Carea Home
               |
 
聖誕節目

《聖誕節目》 ︱普通話

聖誕節目

SLPDYK_Photo_0002

漁歌晚唱

節目集數:

> >
漁歌晚唱 381
曾慧與你一起思想聖誕的意義。
> >
漁歌晚唱 173
楊恩和安平,用讀經,詩歌和禱告,與你共渡平安夜。

節目回應

姓名:

聯絡電話/電郵:

相關節目集數:

回應:

    全部 Women of Hope 婦女禱告日曆 客家話 客家話系列 心靈進補 普通話聖經故事 生命急救 男士禱告日曆 禱告日曆 聖經故事 身心健康 靈修小品